Η μετάφραση παρέχεται μόνο για πληροφορίες, μόνο η αγγλική έκδοση είναι αυθεντική.

Πολιτική απορρήτου: www.fasttypinggame.com

  • Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για εσάς
  • Δεν χρησιμοποιούμε "cookies"


Πολιτική απορρήτου: Fast Typing Game (Εφαρμογή για κινητό)


  • A device may not receive updates if the hardware is not or no longer compatible, or if there is not enough free disk space.
  • Some features may not work on all devices.
  • Internet connection is required to use the application, Internet access charges (ISP) may apply.


1. Οι ακόλουθες απολύτως απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες (που δεν σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα, δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς παρακολούθησης) είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της εφαρμογής και αποθηκεύονται τοπικά στη συσκευή, στο "Τοπικός χώρος αποθήκευσης":

  • Προτιμήσεις χρήστη (γλώσσα)
* Τα δεδομένα μπορούν να διαγραφούν διαγράφοντας τα δεδομένα εφαρμογών και εφαρμογώνΕνδέχεται να συλλέξουμε και να μοιραστούμε τις πληροφορίες που συλλέγονται στο κινητό σας με τους ακόλουθους συνεργάτες για τους ακόλουθους σκοπούς
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να το αντιταχθούν (στην 1η έναρξη της εφαρμογής και στις ρυθμίσεις)

2. AdMob (AdMob Google Inc.)

Πολιτική απορρήτου: Fast Typing Game (PRO Version)

  • Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για εσάς