מארח האתר (www.fasttypinggame.com)
OVH SAS
2 Rue Kellermann
59100 Roubaix
France
+33 9 72 10 10 07Contact
contact AT hooliapps.com
+33 7 44 92 12 10בעל אתר (www.fasttypinggame.com)
Alexandre Thil
12 Route de Lutzelbourg
57370 Phalsbourg
FRANCEסימנים מובחנים

שם התחוםwww.fasttypinggame.com שייך ל-Alexandre Thil

חשוב

זכויות הקניין הנוכחיות המתייחסות לאתרwww.fasttypinggame.com שייכות ל-Alexandre Thil.

כל שימוש, רפרודוקציה, הפצה, שיווק, שינוי באתר כולו או בחלקו ללא אישור שלAlexandre Thil אסור ועשוי להוביל לתביעות משפטיות ולהעמדה לדין כפי שנקבע בפרט בקוד הקניין הרוחני ו / או הקוד האזרחי.